De nadelige gevolgen van non-compliance en hoe u dit kunt voorkomen

0
Share

Compliance, het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, is een belangrijk onderwerp voor veel bedrijven en organisaties. Aan non-compliance, wanneer u dus niet aan de wet- en regelgeving voldoet, kleven enkele nadelige gevolgen. Zo kunt u bijvoorbeeld een boete ontvangen. Ook kan de reputatie van uw bedrijf een flinke opdonder krijgen. In deze blog zullen we wat dieper ingaan op deze nadelige gevolgen van non-compliance. Ook leest u hier hoe u dit kunt voorkomen en ervoor kunt zorgen dat uw bedrijf wél compliant is.

Boetes wanneer uw bedrijf niet voldoet aan regels en wetten

Regels en wetten worden opgesteld om duidelijkheid te creëren. Dankzij regels en wetten weten we waar we aan toe zijn en wat er van ons verwacht wordt. Houden we ons niet aan de wet- en regelgeving? Dan kunnen we hiervoor beboet worden. Hetzelfde geldt ook voor non-compliance. Indien uw bedrijf niet aan de wet- en regelgeving voldoet, kunt u hiervoor een boete ontvangen. Toezichthouders zien erop toe dat bedrijven zich aan de regels en richtlijnen houden.

Compliance en de reputatie van uw organisatie

Een eventuele hoge boete is niet het enige nadeel van non-compliance. Wanneer uw organisatie niet voldoet aan de wet- en regelgeving die op dat moment geldt, dan kan dit leiden tot negatieve publiciteit. Zo kunt u bijvoorbeeld negatief in het nieuws komen met uw bedrijf. De reputatie van uw bedrijf kan zo flink beschadigd raken. Dit kan vervolgens weer leiden tot een verlies van klanten en een afname van de omzet. Naast klanten kunnen ook andere stakeholders, zoals aandeelhouders en medewerkers, het vertrouwen verliezen. Compliance is dan ook niet alleen belangrijk om boetes te voorkomen. Het zorgt tevens voor een goede reputatie, loyaliteit en betrokkenheid bij de organisatie.

Zo voorkomt u non-compliance, boetes en reputatieschade

Om non-compliance, boetes en reputatieschade te voorkomen, is het allereerst van essentieel belang dat u de wet- en regelgeving die op uw organisatie van toepassing is, identificeert. Pas wanneer u weet welke wet- en regelgeving op uw bedrijf van toepassing is, kunt u hier gericht naar handelen. Pharius, een online compliance management tool, kan u helpen om meer inzicht te krijgen in de mate van compliance van uw bedrijf.

Stel een compliance manager aan die zich met alle zaken rondom compliance bezig zal gaan houden. Betrek de hele organisatie erbij. Zorg dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de regels en dat ze ook begrijpen waarom deze regels zo belangrijk zijn. Bewustwording in alle lagen van de organisatie is nodig om de juiste stappen te kunnen zetten. Blijkt er toch sprake te zijn van non-compliance? Onderneem dan direct actie. Op deze manier kunt u de schade beperken.

Related Posts