Kies als ondernemer voor de optie om terug te kunnen vallen op een jurist

0
Share

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Naast de talloze leuke kanten van het ondernemen, loop je bijvoorbeeld het risico op conflicten. Het kan gaan om een conflict met een leverancier, een conflict met een klant die diens factuur niet tijdig betaalt, een conflict met een medewerker, enzovoorts. Bij dergelijke conflicten wens je juridische rugdekking; een partij waarop je terug kunt vallen om je positie en mogelijke vervolgstappen te bepalen. Kies om deze reden voor het afsluiten van rechtsbijstand, waarmee je altijd juridisch advies van een ervaren jurist achter de hand hebt als je zelf even niet meer weet hoe te handelen. Maak jij er al gebruik van?

Pakketten voor verschillende formaten organisaties 

Rechtsbijstand voor een eenmanszaak kent een andere invulling dan de pakketten voor bijvoorbeeld een partij binnen het MKB. In die zin, dat een eenmanszaak over het algemeen een kleiner risico op conflicten loopt. Het aantal afnemers en leveranciers is vaak beperkt, men heeft nog geen medewerkers in dienst, enzovoorts. Een relatief goedkoop pakket met dekking voor maximaal vijf zaken per jaar is doorgaans voldoende. Het MKB heeft baat bij een ruimer pakket; maximaal tien zaken per jaar. Daarbij wensen zij een partij die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is om snel te kunnen handelen bij (naderende) conflictsituaties.

Vast incassobureau om wanbetalers te laten betalen

Niet alleen het achter de hand hebben van een vaste jurist biedt rust en zekerheid aan ondernemers. Ook hebben zij baat bij een vast incassobureau waarop ze kunnen terugvallen bij een wanbetaler. Zeker voor kleinere ondernemers kan een wanbetaler bijzonder vervelend zijn; mogelijk is er aan het eind van de maand onvoldoende kasgeld om de eigen leveranciers te kunnen betalen. Iets wat leidt tot een verslechterde relatie met zo’n leverancier, of zelfs tot serieuze betalingsachterstanden waarover rente bij je in rekening wordt gebracht. Een incassobureau heeft de kennis en expertise in huis om bij wanbetalers over te kunnen gaan tot een incassotraject.

Via de rechter een deurwaarder inschakelen

Hier komt het incassobureau en de vaste jurist samen; een organisatie dient via de rechter te gaan om een deurwaarder in te mogen schakelen. Het inschakelen van een deurwaarder is interessant wanneer een wanbetaler ook na de aanmaningen van een incassobureau niet betaalt. Pas wanneer de rechter erkent dat jouw organisatie recht heeft op de openstaande schuld, kan een deurwaarder diens bevoegdheden gebruiken. 

Related Posts