Hoe werkt schuldhulpverlening?

0
Share

De inflatie neemt toe. Iedereen moet zijn best doen om rond te komen. Soms lukt dat helaas niet. De enige uitweg is dan nog de schuldhulpverlening. Diverse organisaties zetten zich voor mensen met schulden in. Schuldhulp verlening kun je meestal vanuit je gemeente ontvangen. Ook sociale wijkteams kunnen hulp bieden, bij schulden. Er zijn verschillende stappen die worden ondernomen. Er zal eerst een schuldhulpverlener aangewezen worden. Deze neemt alle schulden met je onder de loep. Alle schulden zullen overzichtelijk op een rij worden gezet. Het is soms niet mogelijk om de schulden met eventuele betalingsregelingen af te lossen. Als dat het geval is, zal er wettelijke schuldhulp via de rechter aangevraagd worden.

Het starten van schuldhulpverlening als minnelijk traject

Eerst zal er een minnelijk traject opgestart kunnen worden. Dit schuldregelingstraject is vrijwillig. Tijdens de eerste fase, de stabilisatiefase, zal alles duidelijk en overzichtelijk worden. Tijdens deze fase worden eventuele prioriteiten gesteld en wordt alles helder op een rij gezet. Iedereen komt met een hulpvraag bij de schuldhulpverlener terecht. Tijdens een intakegesprek krijgt de schuldhulpverlener een helder beeld van het probleem. Zodra de schuldhulpverlener een compleet beeld van het probleem heeft, kan deze met je aan de slag. Het probleem zal verder worden geanalyseerd. Daarbij wordt ook naar de eigen regie van de klant gekeken. Op deze manier kunnen zaken als zelfredzaamheid, ernst van de schulden en betalingsproblemen in kaart worden gebracht. De schuldhulpverlener zal alles aspecten in een plan van aanpak meenemen. De schuldhulpverlening kan eventueel met beschermingsbewind aangevuld worden. Er wordt gekeken of deze optie mogelijk bij je past.

De tweede fase van de schuldhulpverlening

Tijdens de tweede fase, de schuldregelingsfase, wordt er met de schuldeisers gecommuniceerd. In deze fase kunnen er betaalafspraken worden gemaakt, zoals het treffen van betalingsregelingen. Soms is het ook mogelijk om betalingen langer uit te stellen. Groot voordeel is dat de schulden kwijtgescholden kunnen worden, mits je de komende drie jaar aan de betalingsvoorwaarden blijft voldoen. De schuldeisers hopen dat je de schulden in drie jaar af kunt lossen. Maar als dat niet lukt, los je meestal niet langer af. Dit onder voorwaarde dat je geen nieuwe schulden maakt. Je moet bijvoorbeeld maandelijks je vaste lasten blijven betalen. Verder moet er een schuldregelingsovereenkomst ondertekend worden. Ook moet je alles inzetten, om toch je schulden op tijd af te kunnen lossen. Dit betekent dat je het geld alleen aan belangrijke zaken uit mag geven. Aan de hand daarvan wordt naar de draagkracht gekeken. Dit is het zogeheten “Vrij Te Laten Bedrag”. Je moet genoeg geld voor levensonderhoud overhouden.

Schuldhulpverlening via de rechter

Gaan de schuldeisers niet akkoord met de betaalafspraken of kunnen de schulden niet afgelost worden? Dan wordt er schuldhulpverlening via de rechtbank aangevraagd. Dit wordt ook wel een “WSNP” genoemd. Het wettelijke traject gaat alleen van start, als de fasen van de minnelijk traject allemaal geprobeerd zijn. Pas als hier geen passende oplossing voor is gevonden, wordt de WSNP opgestart. De rechter zoekt dan naar een geschikte oplossing. Dit gaat via de wet “Schuldsanering Natuurlijke Personen”.

Related Posts