Hoeveel schadevergoeding krijg ik bij psychisch letsel?

0
Share

Je kunt bij een ongeval materiële, maar ook immateriële schade oplopen. Ook in het laatste geval kan een schadevergoeding van toepassing zijn, die smartengeld wordt genoemd. Met een ongeval bedoelen we niet alleen een verkeersongeval, maar bijvoorbeeld ook een ongeval op je werk, een medische fout of mishandeling. We gaan achtereenvolgens in op wat psychisch letsel is, het claimen van smartengeld en ter afsluiting de hoeveelheid vergoeding die je kunt krijgen.

Wat is psychisch letsel?

Psychisch letsel heeft geen lichamelijk verklaring. Het gaat hier om emotionele, geestelijke of mentale schade. Die kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het betrokken zijn bij of getuige zijn van een ernstig ongeval, werkomstandigheden die niet in orde zijn, en zoals al is genoemd een mishandeling of een verkeerd medisch ingrijpen. Het pesten via de sociale media kan tevens een oorzaak zijn. Vormen van psychisch letsel die veel voorkomen, zijn depressie, angststoornis, burn-out, slecht slapen, verlies van zelfrespect, conversiestoornis en stoornissen van somatoforme aard. Klachten met een emotionele of psychische oorzaak worden regelmatig waargenomen samen met een lichamelijk letsel. Als bijvoorbeeld iemand een been breekt, dan kan die persoon zich zorgen maken of die nog zal kunnen sporten. Psychisch letsel kan natuurlijk ook financiële gevolgen voor een persoon hebben.

Schadevergoeding claimen

Voor het kunnen claimen van een vergoeding voor een psychisch letsel, dient er een andere partij aansprakelijk gesteld te kunnen worden. Dan praten we van een onrechtmatige daad van die partij. In het Burgerlijk Wetboek stelt dat er dan een schadevergoeding van toepassing kan zijn. Omdat een psychisch letsel niet onmiddellijk zichtbaar is, is de bewijsvoering niet eenvoudig. Bij het vaststellen van de schadevergoeding wordt onderscheid gemaakt tussen immateriële en financiële schade. Bij immateriële schade gaat om gevoelens en aangetaste levensvreugde. Hiervoor kan een vergoeding worden geëist.

Hoeveel vergoeding kun je krijgen?

Als er een schade aan je auto wordt gerepareerd, dan ontvang je een factuur en zijn daarmee de kosten aangetoond. In het geval van lichamelijk letsel kan voor de afhandeling van de materiële schade, rekeningen van een ziekenhuis, medici, ambulancevervoer en medicijnen worden getoond. Bij een psychisch letsel kan dat een stuk lastiger zijn. Als je zorg of professionele hulp nodig hebt, dan kunnen daar de kosten voor worden opgevraagd. Maar hoe stel je de hoogte van een vergoeding vast voor de nachtmerries die je hebt? Van emotionele, geestelijke en psychische schade kan niet simpelweg een rekensom worden gemaakt. Maar voor alle geleden verdriet, pijn, angst en/of ergernis wil je een vergoeding ontvangen. Daarom is het zeer aan te raden om voor het claimen van smartengeld een expert in te schakelen. Die weet uit ervaring waarvoor een vergoeding kan worden geëist, welke bedragen gebruikelijk zijn en kan de claim goed onderbouwen. De hoeveelheid vergoeding hangt van veel factoren af. De expert, en later de rechter, houdt rekening met al die factoren en bepaalt de mate waarin die negatieve gevolgen hebben voor je levensvreugde.

Related Posts