Wat is het verschil tussen EHBO en BHV?

0
Share

Veilig werken in je organisatie, hoe doe je dat?

Iedere organisatie met één of meer medewerkers heeft een BHV (Bedrijfshulpverlening) plan nodig en iedere organisatie moet een RI&E (risicoanalyse) maken om veilig werken te blijven waarborgen. Afhankelijk van de veiligheidsrisico’s moeten er naast BHV’ers ook EHBO’ers zijn. Voor de managers of teamleiders die het veilig werken in een organisatie regelen zijn er tegenwoordig gelukkig applicaties op de markt die helpen deze klus te klaren.

Wat is het verschil tussen EHBO en BHV?

Bedrijfshulpverlening inzetten en de mensen hiervoor mobiliseren is nodig bij ongelukken op het terrein van een bedrijf, bijvoorbeeld met giftige stoffen of door brand. Afhankelijk van de risico’s op (persoonlijke) ongevallen zijn er ook verplicht EHBO’ers aanwezig. Mensen die een BHV of EHBO-diploma hebben zijn vaak medewerkers vanuit de organisatie die hiervoor een opleiding en training hebben gevolgd. BHV’ers hebben specifieke kennis van het gebouw en de risico’s en kunnen eerste hulp bieden bij ongevallen en tevens zorgen dat het gebouw veilig ontruimd wordt. Een EHBO’er kan medisch gezien meer eerste hulp bieden dan een BHV’er zoals bijvoorbeeld het kort verplaatsen van een slachtoffer.

Organiseren van BHV

Naast de BHV medewerkers heeft een organisatie een BHV plan nodig waaronder een ontruimingsplan bij ongelukken of incidenten. Ook moet je periodiek ontruimingsoefeningen doen om de BHV’ers en de andere medewerkers te laten oefenen met alle handelingen die nodig zijn bij incidenten. Tegenwoordig kun je werken met een BHV app waarmee je continu in beeld hebt hoeveel BHV’ers er binnen het bedrijf aanwezig zijn. Geen gedoe meer met portofoons en piepers.

Hoe mobiliseer je de BHV’ers in je organisatie?

Safeguard is een mogelijke applicatie waar je mee kunt werken. Deze kan worden geïnstalleerd op de smartphones van alle BHV medewerkers. Je kunt dan bij incidenten en oefeningen meldingen sturen en de aanwezige BHV medewerkers oproepen. De applicatie geeft inzicht in de aanwezigheid van het aantal BHV medewerkers op alle dagen en tijden zodat je waar nodig de bezetting kunt bijsturen.

Rapportages en monitoring

Een BHV plan hangt nauw samen met een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In een RI&E onderzoek je de veiligheidsrisico’s van de werkprocessen voor de medewerkers. BHV en RI&E rapportages moet je jaarlijks voorleggen aan alle medewerkers en aan externe auditoren. Werk je met een BHV applicatie dan kun je checklists maken van het ontruimingsplan, het EHBO-plan en het BHV plan. Deze zijn ook te zien op de smartphones van je medewerkers waardoor alle betrokken mensen steeds over dezelfde actuele informatie beschikken over welke items van de checklists zijn afgewerkt. Je kunt de checklists steeds waar nodig vernieuwen als er nieuwe informatie is.

Related Posts