Een doorlopend krediet of een roodstand mogelijkheid?

0
Share

Er zijn veel soorten kredieten voor particulieren. Meest bekend zijn de persoonlijke lening, een doorlopend krediet en een mogelijkheid van roodstand op de bankrekening. Andere leningvormen zijn het flitskrediet, financial lease, creditcards en een telefoonkrediet. Het zijn verschillende leenvormen die onder de noemer consumptief krediet vallen. Eind 2020 hadden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 8,8 miljoen Nederlanders een consumptief krediet.

Doorlopend krediet is flexibel

Een doorlopend krediet is een flexibele lening met een variabele rente. Met de kredietverstrekker wordt een maximaal limiet afgesproken. Het is in feite het plafondbedrag wat maximaal geleend kan worden. Het bedrag mag in één keer of in delen worden opgenomen. De aflossing gebeurt maandelijks inclusief de rente die berekend wordt op het opgenomen leenbedrag. Bedragen die zijn afgelost, kunnen weer opgenomen worden. Deze leenvorm lijkt enigszins op een roodstand mogelijkheid op de bankrekening.

Rood mogen staan bij de bank

Met de bank wordt een maximaal toelaatbaar bedrag afgesproken wat je rood mag staan. Richtlijn voor het maximaal bedrag is het netto maandinkomen. De lening is maximaal drie maanden. Eén keer per kwartaal dient de rekening een positief saldo te hebben. De lening is vooral bedoeld voor het overbruggen van een dure maand waarbij er kosten zijn die het maandbedrag overtreffen. In vergelijking met een doorlopend krediet is het rentetarief een stuk hoger.

Persoonlijke lening heeft een leendoel

Een persoonlijke lening heeft een vaste looptijd en rente. De lening wordt veel gebruikt voor het financieren van een auto of een verbouwing. Bepaalde leningen zijn er voor een specifiek doel zoals duurzaamheidsleningen. Het leningbedrag moet dan besteed worden aan isolatiemaatregelen of de aanschaf van zonnepanelen. Rente is niet meer fiscaal aftrekbaar tenzij het een woningverbetering betreft. Een telefoonlening is in feite ook een specifieke lening. Via het abonnementsbedrag wordt de aanschaf van de smartphone gedurende de contractperiode terugbetaald.

Creditcards bieden ook een kredietfaciliteit. Een creditcard is in feite een uitgestelde betaling waarbij een aanschaf ook in termijnen kan worden terugbetaald. Een andere dure vorm is het zogeheten Flitskrediet. Het zijn kleine leningen die binnen een korte periode terugbetaald dienen te worden. Het is een extreem dure vorm van geld lenen.

Related Posts