Wat is rentabiliteit en hoe bereken je deze?

0
Share

Binnen het MKB is lang niet iedere ondernemer bekend met de term ‘rentabiliteit’. Het aanleveren van de kwartaalboekhouding richting de boekhouder is bij sommigen tot waar de kennis reikt. Meer weten over rentabiliteit en de berekening hiervan? Je leest het in dit artikel.

Wat is rentabiliteit nu eigenlijk?

Rentabiliteit houdt in hoe rendabel een gemaakte bedrijfsinvestering daadwerkelijk is. Dit betreft zowel de rentabiliteit van het eigen vermogen (REV), maar ook die van het vreemd vermogen (RVV). Vreemd vermogen is vermogen van derden, dus bijvoorbeeld een lening. Deze lening behoort dan ook tot het vermogen, zij het dat het ‘vreemd vermogen’ is. Gemakkelijk om te onthouden is dat rentabiliteit het geld is wat is verdiend met het eigen vermogen (en vreemd vermogen).

Hoe bereken je de rentabiliteit?

Wat is de nettowinst van een onderneming? Dit is de winst die overblijft zodra alle zakelijke kosten verrekend zijn met de winst. Om de rentabiliteit van het eigen vermogen te berekenen hanteer je de volgende formule:

Berekeningsformule rentabiliteit over het eigen vermogen (REV):

Nettowinst/ eigen vermogen x 100%

Berekeningsformule rentabiliteit over vreemd vermogen (RVV):

Betaalde rente / gemiddeld vreemd vermogen) x 100%

Wat is de rentabiliteit over het totale vermogen (RTV)?

Door zowel de REV als de RVV te berekenen kun je aan de hand van de uitkomst zien wat deze twee posten gezamenlijk opleveren aan totaalrendement. Aan de hand van de uitkomst valt te beoordelen of een bedrijf al dan niet op de goede weg is. Maar let wel, per bedrijfsvorm dienen verschillende factoren meegenomen te worden om de rentabiliteit over het totale vermogen te kunnen vaststellen.

Bij een Vof, N.V. of B.V. zullen verschillende factoren meegenomen moeten worden om de nettowinst te berekenen. Zo bestaat een gedeelte van de nettowinst binnen een Vof of eenmanszaak uit salaris, waar dit binnen een B.V. of N.V. niet het geval is.

Waarom is het nodig de rentabiliteit te berekenen?

Wil je meer vreemd vermogen in jouw onderneming, in de zin van een lening of juist in het aantrekken van investeerders, omdat je uitbreidingsplannen hebt of juist een start-up bent? Je verhoogt met het aangaan van een zakelijke lening de rentabiliteit op vreemd vermogen, waarmee je de rentabiliteit op het totale vermogen verhoogt, wat weer aantrekkelijk is voor investeerders.

Je onderneming laten groeien

Om te kunnen groeien met je onderneming ben je dus soms -ook als start-up- bijzonder afhankelijk van investeerders. Een zakelijke lening helpt je om de RTV te verhogen van je onderneming. Maar ook het besparen op bedrijfskosten zorgt voor een hogere RTV. Waar kun je besparen? Zorg dat je alle kosten en baten goed op een rij hebt. Daarnaast is het ook van belang dat de zakelijke lening je nooit meer mag kosten aan rente dan dat deze lening je oplevert. Iets om over na te denken.

Om je goed te laten adviseren neem je bij voorkeur een account in de arm, deze adviseert, berekent en zorgt voor het volgen van de juiste financiële route.

Related Posts